KARIERA

W FANTASY EXPO

ESPORTS PRODUCT DEVELOPER

Poszukujemy osoby, która chciałaby aktywnie przyczynić się do rozwoju branży esportowej. Jeśli masz pomysły na nowe projekty i produkty oraz umiejętność wdrażania nowych pomysłów skontaktuj się z nami!


Obowiązki:


 • badanie trendów w branży w kraju i za granicą
 • tworzenie konceptów nowych produktów/ usług esportowych (identyfikacja grup docelowych, projekt produktu/usługi, analizy wdrożenia pod kątem biznesowym, tworzenie strategii wdrażania)
 • wsparcie rozwoju istniejących produktów
 • koordynacja wdrażania nowych produktów

Wymagania:


 • udokumentowane doświadczenie w tworzeniu nowych produktów oraz wdrażania ich z sukcesem na rynku
 • zrozumienie specyfiki branży esportowej w Polsce
 • kreatywność
 • umiejętność łączenia zespołu wokół wspólnego celu
 • odporność na stres
 • j. angielski zaawansowany
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:


 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w młodym, zgranym zespole i swobodną atmosferę nastawioną na wzajemną współpracę
 • możliwość realizacji własnych pomysłów
 • dodatek do opieki medycznej i karty sportowej
 • niezbędne narzędzia pracy
 • podnoszenie własnych kwalifikacji i dostęp do nowych technologii

Praca w branży gamingowej czeka właśnie na Ciebie!

Zgłoszenia prosimy wysyłać na:

[email protected]

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacji.Prosimy o dopisanie następującej klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).” „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. „

Informujemy, że administratorem danych jest FantasyExpo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 27 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.