KARIERA

W FANTASY EXPO

Aktualne oferty pracy

REALIZATOR


Numer referencyjny: SM2019-3 | Miejsce pracy: Kraków

Dowiedz się więcej

CREATIVE STRATEGY MANAGER


Numer referencyjny: SM2019-2 | Miejsce pracy: Wrocław

Dowiedz się więcej

Rozpocznij własną przygodę w esporcie

Administratorem Twoich danych osobowych jest FantasyExpo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław lub przez e-mail: [email protected]

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych – przetwarzamy Twoje dane aby przeprowadzić bieżący proces rekrutacji. W ramach rekrutacji będziemy oceniać Twoje kwalifikacje oraz zdolności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny wynikający z przepisu prawa, a w zakresie w jakim nie wynika to przepisu – Twoja zgoda. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – zrobimy to, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Okres przechowywania danych osobowych – będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji – będziemy przechowywać Twoje dane do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy Twoich danych osobowych – Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie w zakresie świadczonych na naszą rzecz usług (np. dostawcom usług IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe podane powyżej).

Prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie zgłoszenia na adres email [email protected] ze wskazaniem adresu email oraz imienia i nazwiska, które należy wykreślić z bazy.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.